Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Stichting Instandhouding eigendommen Parochie OLV Geboorte Oostrum-VENRAY

Gepubliceerde gegevens ANBI instelling

Algemene gegevens

Naam Instelling: Stichting Instandhouding Eigendommen
Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum

Statutaire zetel: Oostrum Lb

Akte van oprichting: 23-12-1991

Activiteit: Monumentenzorg

Fiscaal nummer: 805219870

KvK: 41064108

Adres: Mgr. Hanssenstraat 20, 5807BD Oostrum Lb

Bestuurders

Naam: Volleberg G.
functie: voorzitter

Naam: Linskens B.
functie: secretaris

Naam: de Vrede G.
functie: penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuurders verrichten hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis zonder enige vorm van vergoeding.

Beleidsplan (hoofdlijnen)
Doel van de Stichting is het voordurend in overleg en samenspraak met het kerkbestuur van de parochie, in goede staat houden en verfraaien van de eigendommen etc. voor zover de revenuen dit toelaten.

Het bestuur onderzoekt ter financiering van de projecten ook de beschikbare subsidiemogelijkheden en vraagt deze aan waar mogelijk.

In het beleidsplan is een ambitieniveau geformuleerd dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

  • de keuze voor preventief onderhoud ipv reactief
  • het doen van functionele aanpassingen als antwoord op het veranderend gebruik van het gebouw en terrein
  • het aanbrengen van cosmetische veranderingen of correctie van elementen ter invulling van, of antwoord op de gekozen architectuur en historische waarde
  • Opdrachten aan professionele bedrijven geschieden na aanbesteding dan wel op basis van meervoudige offertes. Bij voorkeur worden hiervoor bedrijven uit Oostrum uitgenodigd.

De hulp van vrijwilligers is onontbeerlijk, uit financieel oogpunt maar ook ter behoud van betrokkenheid. Van belang is dat er duidelijkheid is in de aansturing en een goede coördinatie aanwezig is. Dat is een verantwoordelijkheid van het kerkbestuur. Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor een goede communicatie naar de vrijwilligers inzake uitgevoerde en nog uit te voeren projecten.

Onze uitgeoefende activiteiten
Er wordt continue (groot) onderhoud aan kerk, pastorie en Trans Cedron (kruiswegpark) gepleegd alsmede functionele aanpassingen. Onderhoud geschied op advies van en in samenspraak met de monumentenwacht. Financiering van grootschalig onderhoud en restauratie is geschied dankzij subsidies van o.a. BRIM, en Provincie Limburg.