Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Vrijwilligers

De parochie kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Zij vormen een grote groep betrokken mensen die hun kwaliteiten inzetten om de parochie en de kerkgemeenschap  draaiende te houden.  Het zijn onmisbare mensen die altijd weer klaar staan voor onder andere technisch – en groenonderhoud, schoonmaak, bloemen verzorgen enzovoorts. Het zijn teveel mensen om allemaal persoonlijk te vermelden met uitzondering van de vrijwilligers die direct verbonden zijn aan de vieringen en diensten zoals de kosters, de lectoren en de mensen die de avondwake verzorgen.

Van die groepen zijn de namen en contactgegevens vermeld onder ORGANISATIE

Mocht  u interesse heeft om als vrijwilliger een taak op u te nemen kunt u contact opnemen met één van hen. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van het kerkbestuur.

Onze "schoffelploeg"

Onze “schoffelploeg”

Een aantal vrijwilligers tijdens de jaarlijkse informatie bijeenkomst

Een aantal vrijwilligers tijdens de jaarlijkse informatie bijeenkomst

Samen een hekwerk plaatsen in de Mariakapel

Samen een hekwerk plaatsen in de Mariakapel