Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Tarieven

Na ingewonnen advies bij verschillende instanties zal jaarlijks een aanpassing van de tarieven plaatsvinden. Uitgangspunt is daarbij altijd dat de tarieven binnen onze parochie in redelijke overeenstemming zijn met de tarieven zoals die door het bisdom worden geadviseerd                     én ook elders in het dekenaat worden gehanteerd.

Klik hier om de tarievenlijst te downloaden