Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Kerkdiensten

kerkdiensten

Een beeld van het interieur van de Oostrumse kerk tijdens een viering

Vaste diensten
Elke zondag wordt een H. Mis gehouden, daarnaast zijn er vieringen op de kerkelijke feestdagen. Zie daarvoor onder  NIEUWS

Misintenties
Deze kunt u opgeven bij de heer Jos de Beer telefoon 0478 584031.

Voor de actuele misintenties zie de publicatie in Weekblad Peel en Maas

Huwelijksdiensten
Deze kunt u bespreken met de pastoor

Begrafenisdiensten
Ook deze kunt u bespreken met de pastoor. Daarnaast kunt u kiezen voor een avondwake onder begeleiding van deskundige vrijwilligers, die samen met u voor invulling zorg dragen.

Dopen
Aanvragen voor een doopplechtigheid kunnen besproken worden met de pastoor.

Sacrament der zieken
Afspreken in overleg met de pastoor.

Het adres van de pastoor kunt u vinden onder ‘contact‘.