Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE VOOR THEO LINSKENS

PRO  ECCLESIA  ET  PONTIFICE  VOOR  THEO  LINSKENS
26
nov

Paus Franciscus heeft de pauselijke onderscheiding “PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”
toegekend aan de Oostrumse actieve parochiaan en trouwe koorzanger THEO LINSKENS.

Pastoor B.J. Clemens heeft zondag 18 november 2018 aan het einde van de
prachtig gezongen Sint Caeciliamis namens het Kerkbestuur van de Mariaparochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum de versierselen behorende bij de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” bij Theo Linskens opgespeld.
Daarna overhandigde vicevoorzitter Jos de Beer na een toespraak met woorden van dank en waardering de mooie perkamenten pauselijke oorkonde en bloemen aan Theo.
Theo was zichtbaar verrast, trots, dankbaar, blij en zeer verguld met deze bijzondere pauselijke onderscheiding!

Theo Linskens (83 jaar) zingt  al ruim 71 jaar via het Kinderkoor, het Herenkoor,het Gemengd Koor en het Gregoriaans Koor voor de parochie Oostrum.
Hij heeft in ontelbaar vele missen, Mariaprocessies, diensten en vieringen gezongen en gedirigeerd.
Theo was plichtsgetrouw altijd van de partij!
Al ruim 71 jaar heeft Theo zich als koorzanger met zijn sonore tenorstem en hart en ziel en met actief vrijwilligerswerk sociaal en volledig ingezet voor de koorzang, het welzijn en de belangen van de parochie en de gehele gemeenschap van Oostrum.
Voor al zijn vrijwilligersactiviteiten en maatschappelijke verdiensten voor de Oostrumse parochie en gemeenschap (kerkkoren, technische dienst en goede zorg voor de paarden op Sint Anna, ouderraad, dorpsraad, de Watermolen, gemeenschapshuis, groenploeg, KBO,enz.) ontving Theo al in 1994 het koninklijk lintje in de “Orde van Oranje Nassau” en in 1998 de “Orde van Verdiensten” van de C.V. De Karklingels van Oostrum!

Theo heeft voor zijn jarenlange, intensieve en belangrijke inzet voor de parochie en gemeenschap van Oostrum de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”
dik en dubbel verdiend!

THEO, NOGMAALS HARTELIJK GEFELICITEERD EN BEDANKT VOOR JE GEWELDIGE INZET!

Theo Linskens en zijn ook altijd sociaal en actief in Oostrum  betrokken gezin en familie kunnen dankbaar terugkijken op een speciale, feestelijke en onvergetelijke Caeciliazondag.
Hopelijk kan Theo nog lang genieten van deze bijzondere pauselijke onderscheiding!

Namens het Kerkbestuur O.L. Vrouw Geboorte Oostrum,
Jos de Beer, vicevoorzitter