Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Beste Parochianen

Beste Parochianen
16
dec

 

 

 

Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen hartelijk bedanken voor uw persoonlijke

en financiële steun in het afgelopen jaar ten gunste van onze parochie. Een bijzonder woord

van dank aan alle actieve en behulpzame vrijwilligers voor uw betrokkenheid en onmisbare

inzet en medewerking. Chapeau! Zonder al die vrijwilligers zijn en blijven we nergens!!!

Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2019 ook weer rekenen op uw trouwe medewerking.

Het Kerkbestuur wenst U allen een 

 

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!          

 

Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer, vicevoorzitter