Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Allerzielenviering anders dan anders

18
okt

Vanwege het beperkte aantal kerkgangers (30 personen) dat aan de heilige mis kan deelnemen,
worden de heilige missen voor de overledenen van het Allerzielenjaar gespreid over de komende weken.
Met de familie van de overledene is daarover contact opgenomen en zijn voor de komende twee maanden de misintenties ingepland.
De gelovigen van onze parochie die jaarlijks aan de Allerzielenviering willen deelnemen, zijn van harte welkom.