Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Tarieven

Tarieven  voor  2014   

Na ingewonnen advies bij verschillende instanties zal jaarlijks een aanpassing van de tarieven plaatsvinden. Uitgangspunt is daarbij altijd dat de tarieven binnen onze parochie in redelijke  overeenstemming zijn met de tarieven zoals die door het bisdom worden geadviseerd én ook elders in het dekenaat worden gehanteerd. 

Omschrijving         Bedrag in €

Minimumkerkbijdrage
De minimumkerkbijdrage bedraagt: 75,00

H.Missen
a) op zaterdag en zondag: 21,00
b) op maandag t/m vrijdag: 7,00

Doopsel
Bij toediening van het doopsel worden geen kosten in rekening gebracht, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Bij geen of onvoldoende deelname aan de kerkbijdrage: 35,00

Huwelijksdienst
Bij geen of onvoldoende deelname aan de kerkbijdrage (inclusief  kosten van een koor): 315,00

Jubileumdienst
Bij geen of onvoldoende deelname aan de kerkbijdrage

a) van maandag t/m vrijdag  (inclusief kosten van een koor): 180,00

b) op zaterdag en zondag buiten de reguliere dienst (inclusief kosten van een koor): 225,00

Rouwdiensten
a) Uitvaartdienst in de kerk, indien geen of onvoldoende deelname  aan de kerkbijdrage (inclusief kosten van een koor): 315,00
b) Avondwake: 55,00
c) Avondwake zonder uitvaartdienst: 150,00
d) Begeleiding naar het crematorium: 150,00
e) Crematiedienst (zonder uitvaartdienst in de kerk): 315,00

Begraafrechten op Trans Cedron
a) Grafrecht voor een volwassen persoon voor een periode van 20 jaar: 745,00
b) Grafrecht voor een kindgraf voor een periode van 20 jaar: 372,50
c) Urn plaatsen op een asbusbewaarplaats voor een periode van 20 jaar: 460,00
d) Voor het plaatsen van een gedenkteken of kruis: 85,00
e) Verlengen grafrecht voor een volwassene voor een periode van 10 jaar: 372,50
f)  Verlengen grafrecht voor een kind voor een periode van 10 jaar: 186,25
g)  Verlengen urn-begraafplaats voor een periode van 10 jaar: 230,00

Overige
Collecte: 1,00
Offerkaars: 0,50
Noveenkaars: 5,00
Trouwkaars of andere kaarsen: op aanvraag
Ansichtkaart: 1,00
Beeldje O.L. Vrouw van Oostrum: 49,00

Bijzonderheden
Doopsel, rouw -,  trouw – en jubileumdiensten worden niet in rekening gebracht, indien  voldaan is aan de minimumkerkbijdrage in de vier voorgaande jaren ( al sinds 2006!).
Wanneer de gemiddelde kerkbijdrage over de vier voorgaande jaren beneden de   minimumkerkbijdrage ligt, wordt de feitelijk ontvangen bijdrage in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag.
Een trouwpaar, al dan niet in onze parochie wonende, komt voor de vrijstellingsregeling in aanmerking, indien de ouder(s) conform de vastgestelde norm deelneemt aan de kerkbijdrage in Oostrum.
Indien een van de ouders niet in onze parochie woont en niet deelneemt aan de kerkbijdrage van onze parochie, doch de andere ouder wel, dan geldt voor het in onze parochie wonende trouwpaar de vastgestelde vier-jaren-regeling.
Aan deelnemers van de kerkbijdrage in de parochie van O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum  wordt op het tarief voor het vestigen van het eerste grafrecht een korting verleend ter grootte van de kerkbijdrage over de laatste vier jaren voorafgaande aan   het overlijden.

De minimale kosten voor 2014 blijven echter    300,00   

NB: Sinds 2001 geldt de regel, dat nabestaanden het recht hebben om “gratis” maximaal 12 H. Missen binnen 3 jaar te laten doen/ te bestellen voor hun overledene, indien en nadat voor die overledene de avondwake en/of uitvaartdienst in de parochiekerk van Oostrum heeft plaatsgevonden!!!

Het Kerkbestuur O.L. Vrouw Geboorte Oostrum                                              

Oostrum, 2014