Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

UITNODIGING PAROCHIEJAARVERGADERING 2018

3
jun

AAN ALLE PAROCHIANEN VAN OOSTRUM

 

 

UITNODIGING PAROCHIEJAARVERGADERING  2018

 

woensdag 20 juni 2018 om 20.00 uur in “De Watermolen” te Oostrum

 

Op woensdag 20 juni 2018 wordt om 20.00 uur in “De Watermolen”

de parochiejaarvergadering gehouden.

 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor deze parochiejaarvergadering.

Tijdens deze vergadering wordt door het Kerkbestuur verslag gedaan van het

afgelopen jaar en informatie gegeven met betrekking tot de lopende en toekomstige zaken.

Uiteraard kunt u vragen stellen en op- en aanmerkingen maken.

 

De notulen van de parochiejaarvergadering van 7 juni 2017, het financiële overzicht

van de parochie over 2017 en de begroting voor 2018 worden ter vergadering uitgereikt.

Voor de goede orde wordt vermeld, dat deze verslagen alleen en uitsluitend zijn bedoeld

ter informatie aan de Oostrumse gemeenschap en dat niets mag worden overgenomen

voor publicatie elders.

 

 

AGENDA

 

 1. Opening
 2. Notulen parochiejaarvergadering 7 juni 2017
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verslag kerkbijdrage; regels en vrijstellingen
 5. Exploitatierekening en balans 2017
 6. Begroting 2018
 7. Liturgische zaken
 8. Huidige en toekomstige ontwikkelingen (Cluster Oost)
 9. Verslag Stichting Instandhouding
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Als Kerkbestuur stellen wij uw aanwezigheid en inbreng ten zeerste op prijs.

 

Namens het Kerkbestuur van de Parochie O.L. Vrouw Geboorte Oostrum

 

 

Jos de Beer, vicevoorzitter

Mgr. Hanssenstraat 6

5807 BD Oostrum

T:  0478-584031

E:  jgmdebeer@ziggo.nl